Bezpečnostní systém ABS

Co je to bezpečnostní systém ABS

ABS představuje zkratku ze spojení „Anti-lock Brake Systém“, což můžeme přeložit jako protiblokový systém. Jde o systém aktivní bezpečnosti vozidla, který zabraňuje zablokování kola při brzdění. Díky tomuto systému je možné zachovat větší stabilitu, ovladatelnost a říditelnost vozidla. ABS také umožňuje zkrátit brzdnou dráhu, především na mokré či zledovatělé vozovce.

Systém ABS se skládá z těchto částí: snímače otáček kol, řídící jednotka systému ABS, „impulsní“ kroužky na nábojích kol a elektrohydraulické (popř. elektropneumatické) řídící ventily.

Blíže o ABS

A jak systém ABS vlastně funguje? Řídící jednotka systému zjišťuje aktuální rychlost každého kola. Určuje tzv. referenční rychlost vozidla. Tu porovnává s otáčkami kol. Dojde-li ke snížení rychlosti některého z kol pod stanovenou hodnotu oproti referenční rychlosti, řídící jednotka odpustí tlak z brzdového systému bez ohledu na polohu brzdového pedálu. Ihned po jeho roztočení opět tlak napustí zpět.

Funkční systém ABS zajišťuje stabilitu a ovladatelnost vozidla při všech stavech jízdní dráhy, přizpůsobuje se změnám adheze vozovky, brání rozkývání vozidla, musí rozeznat aquaplaning a vhodně na něj reagovat a musí kontrolovat bezchybnost funkce ABS.