O brzdách

Co jsou brzdy?

Brzda představuje technické zařízení, které slouží k zastavení či zpomalení pohybujícího se předmětu. Brzdy se uplatňují především u dopravních prostředků, i když jejich použití je mnohem širší.

Brzdové systémy

Brzdové systémy můžeme dělit podle různých kritérií. Rozlišujeme provozní, nouzové a parkovací brzdy. Podle počtu nezávislých okruhů je dělíme na jednookruhové a dvouokruhové. Nejčastějším dělením je podle konstrukce. Máme kotoučové a bubnové brzdy.

Kotoučové brzdy

Kotoučové brzdy představují brzdy, jejichž pracovní částí je kotouč. Přenos brzdné síly je u těchto brzd většinou hydraulický. Sešlápnete-li brzdový penál, vznikne tlak v brzdovém systému. Brzdová kapalina začne tlačit na brzdový píst, který tlačí brzdové destičky kolmo na rotor.

Výhodami kotoučových brzd oproti bubnovým jsou nižší váha, lepší výkon a lepší chlazení. Jsou však dražší a náchylnější na poruchy vzniklé znečištěním.

Hlavními součástmi kotoučových brzd jsou:

  • rotor: Je většinou kovový. Drahá auta mají keramický brzdový kotouč, který se vyznačuje menší hmotností. Také se méně opotřebovává.
  • brzdový píst: Tuto součástku najdeme v brzdovém třmenu, na který je připojená hadička s brzdovou kapalinou. Při sešlápnutí brzdového pedálu vznikne v brzdovém systému tlak. Tento tlak přitlačí píst a s ním brzdové destičky k brzdovému kotouči.
  • brzdový třmen: Součástka, která je pevně připojená k automobilu.
  • brzdové destičky: Jsou přitlačované brzdovými písty. Jsou vyrobené tak, aby společně s brzdovým kotoučem vznikalo tření.

Bubnové brzdy

Jde o brzdy, u kterých brzdové části působí na vnitřní povrch válcové plochy tělesna. Je spojen s brzděnou součástí.

Brzdový buben je pevně spojen s rotující brzděnou součástí. Brzdové čelisti jsou přitlačovány při brzdění rozpěrným ústrojím a vzniká tak tření, na jehož základě se vytváří brzdná síla. Přítlačná síla je vytvořena buď hydraulicky či mechanicky.

Výhodami bubnových brzd je, že celé ústrojí brzdy je umístěno uvnitř bubnu. To ho chrání před nečistotami. Mají delší životnost a snadné spojení s parkovací brzdou. Nevýhodou je delší brzdění při zahřátí a nerovnoměrné opotřebení brzdových čelistí.

Bubnová brzda se skládá z:

  • brzdového bubnu: Vyrábí se z šedé litiny, ocelolitiny či slitiny pevných kovů, které se vyznačují odolností proti oděru. Bubny musí být tepelně i tvarově stálé.
  • brzdové čelisti: Jsou nejčastěji vyrobené z ocelového plechu. Jejich konstrukce představuje tvar půlměsíce s profilem „T“.
  • štítu brzdy
  • rozpěrného mechanismu: Tvoří je jeden či dva rozpěrné válečky a čep.
  • vratných pružin