O dětských autosedačkách

Od roku 1. 7. 2006 jsou povinné dětské autosedačky na všech typech pozemních komunikací. Neberte to však jako povinnost ze zákona, kterou musíte splnit, abyste nedostali pokutu. Jde o bezpečnost vašeho potomka, a proto vyberte dětskou autosedačku, která splňuje všechny potřebné parametry.

Proč používat dětskou autosedačku?

Používání autosedaček je velmi důležité pro bezpečnost vašeho potomka. Nebudete-li mít autosedačku, snadněji dojde při autonehodě ke zranění či úmrtí vašeho dítěte.

Je třeba si uvědomit, že při prudkém brzdění je každá osoba v autě vržena velkou silou vpřed. Náraz i při pomalé jízdě má podobné následky jako pád z 10 metrů. Statistika říká, že nepřipoutané děti umírají při autonehodách 7x častěji než zabezpečené děti.

Jak vybírat správnou autosedačku?

Na trhu je velké množství autosedaček. Vybírejte konkrétní výrobek pečlivě. Při jejím výběru berte v potaz především váhu a velikost vašeho dítěte, ale také fakt, zda je sedačka tvarově a technicky přizpůsobená vašemu automobilu. Tento údaj najdete na zkušební značce sedačky. Je-li na ní označení „Universal“, je vhodná pro všechny vozy. Při montáži autosedačky dbejte vždy na to, abyste ji uchytili bezchybně a mohla tak plnit svůj účel.

Na zkušební značce najdete ještě údaje o výrobci a jméno produktu, váhový rozsah, zkušební symbol a kód země.

Typy autosedaček

Dětské autosedačky dělíme do několika typů podle věku a především váhy potomka. Pojďme si jednotlivé typy více přiblížit.

Skupina 0 a 0+

Jde o skupinu pro děti do 1 kg. Kojence je nutné přepravovat v autosedačce skořepinového typu. Ta umožňuje jeho převoz v pololeže. Upevňuje se vždy v poloze proti směru jízdy. Sedačku je žádoucí upevnit na zadní sedadlo automobilu. Dopředu ho dejte jen v případě, že nemáte aktivovaný airbag. Nenechávejte dítě dál ve skořepině, pokud již hlavou přesáhlo jejího vrcholu.

Skupina I

Je vhodná pro děti ve věku 1 a 4,5 let. Váhově je skupina vymezená od 9 do 18 kg. Můžete si zvolit různé zabezpečovací systémy. Jsou jimi:

  • tříbodový pásový systém: Dítě je v sedačce zajištěné tříbodovým popruhem vozidla.
  • systém kalhotových šlí: Děti tu jsou poutány k sezení upraveným popruhovým systémem.
  • systém se záchytným tělesem: Dítě je chráněno při čelních a bočních srážkách. Fyzikální síla vyvinutá při autonehodě se u tohoto systému rovnoměrně rozloží na celou zádovou oblast.
  • systém k upevnění proti směru jízdy: Je velmi účinným systém proti čelnímu nárazu.

Skupina II

Do této skupiny spadají děti ve věku od 3,5 – 7 let. Váhově jsou sedačky pro děti od 15 do 25 kg. Zde se uplatňují autosedačky se dvěma metodami zabezpečení:

  • zádržné systémy se zvýšeným sezením: Lze ho používat až od doby, kdy dítě nepotřebuje žádný speciální zádržní systém. Používají se ve spojení s tříbodovým pásem.
  • zádržné systém se zádržným tělesem: U těchto sedaček není vlastní popruhový systém. Dítě sedí na sedadle a zádržné těleso je umístěné přes nohy dítěte.

Skupina III.

Do této skupiny spadají autosedačky pro děti od šesti let do výšky 150 cm. Váhové rozmezí tu je od 22 do 36 kg. Ani v pozdějším věku dítěte nepodceňujte používání autosedaček. Bezpečnostní pásy pro dospělé vzhledem k jejich výšce mohou být pro děti do 150 cm nebezpečné.