Category: Povinné ručení

Nehodovost v České republice

Každý den můžeme v televizních zprávách, na internetu či v novinách číst o dopravních nehodách. Dbát o bezpečnost na vozovce je velmi důležité. Nehody často končí trvalými následky nebo smrtí. Myslete na to vždy, když usedáte za volant.

Nehodovost a její příčiny

Pozitivní zprávou je, že v roce 2010 zemřelo na silnicích v České republice méně lidí než v předchozích letech. I tak číslo 749 není malé, zvlášť když si nepředstavíme jen číslo, ale skutečné lidské životy.

Nejčastější příčinou dopravních nehod je nepřiměřená rychlost, která navíc umocňuje následky nehod. Řidiči si také často neuvědomují stav vozovky a nepřizpůsobí mu svou rychlost. Nevyplácí se také podceňovat technický stav svého vozidla.

Mnozí řidiči usedají za volant s nějakou tou promilí v krvi. I když se člověk necítí opilý, je třeba si uvědomit, že i malé množství alkoholu má vliv na naše motorické schopnosti a postřeh.

Pozor si dejte také na zbytkový alkohol. Pokud den před tím, než někam jedete, více popíjíte, nevyjíždějte nikdy hned po ránu. Řidiči by měli mít alkoholtester, který jim dá spolehlivou odpověď na to, zda mohou usednout za volant.

O alkoholtesteru

Alkoholtester (neboli dechový analyzátor) je měřicí přístroj, který informuje osobu, jaké množství alkoholu se nachází v jeho krvi. Jak je možné, že se z dechu dá poznat alkohol přítomný v krvi?

V plicích dochází k přímému kontaktu krve s vdechnutým vzduchem. Do krve se váže kyslík a uvolňuje se z něho oxid uhličitý a jiné plyny a páry včetně alkoholu.

Měření umožňuje citlivé čidlo, které zpracovává a vyhodnocuje údaje pomocí mikroprocesoru.

K měření přistupujte nejméně 30 minut po konzumaci alkoholu. Chcete-li mít jistotu, že alkoholtester bude měřit spolehlivě, nechte ho kalibrovat. To vás vyjde na 100 – 500 Kč.

Dejte si také pozor na levné alkoholtestery, které neumí naměřit nulovou hodnotu, a tak s nimi nikdy nemáte jistotu, že můžete usednout za volant.

Rychlost a její vliv na bezpečnou jízdu

Nepřiměřená rychlost způsobuje třetinu dopravních nehod s následkem smrti. Proto si více přiblížíme fakta o rychlosti a jejímu vlivu na jízdu.

Proč je vysoká rychlost nebezpečná?

Vysoká rychlost má za následek snížení času pro vyhodnocování situace na vozovce. Řidič, který jeden nepřiměřenou rychlostí, nemá čas reagovat na nepředvídatelné události. Navíc trvá mnohem déle zabrzdit. Vzdálenost mezi začátkem brzdění a zastavením se vzrůstající rychlostí zvyšuje, a to o hodně. Brzdná dráha je totiž úměrná druhé mocnině rychlosti.

Je nutné si také uvědomit, že rychlost vozidla vyvinutá při nárazu výrazně ovlivňuje závažnost poranění. Pravděpodobnost vážného zranění při autonehodě zásadně roste i s malým zvýšením rychlosti.

Významný vliv má rychlost také na zorné pole řidiče. Při rychlosti 130 km/h je zorné pole pouhých 30o.

Dodržování bezpečné vzdálenosti

Agresivní řidiče, kteří jsou na nás nalepení během jízdy, zná asi každý řidič. Možná dokonce do této skupiny motoristů patříte.

Zbavte se tohoto zlozvyku a dodržujte bezpečnou vzdálenost. Jakou dodržovat bezpečnou vzdálenost? Obecně platí, že pokud vozidlo před vámi míjí nějaký bod u silnice, např. strom, vy k němu musíte dojet nejdříve za dvě sekundy.

Proč zrovna dva sekundy? Začne-li řidič před vámi brzdit, vy začnete brzdit až později, zhruba po jedné až dvou vteřinách. To je reakční doba.

Dráha pro zastavení vozidla

Dráha pro zastavení vozidla je ovlivněná reakční dobou a vlastní brzdnou dráhou. Reakční dráha představuje dráhu, kterou řidič ujede od okamžiku, kdy rozpozná nebezpečnou situaci, zpracuje ji a poté začne brzdit.

Při 50 km/h je reakční dráha dlouhá 14 m, dráha zastavení je pak 28 metrů. U 80km/h je reakční dráha 22 metrů a dráha zastavení 57 metrů. To je na suché vozovce. Situace se zhoršuje, pokud je silnici mokrá, nebo je na ní náledí.

O dětských autosedačkách

Od roku 1. 7. 2006 jsou povinné dětské autosedačky na všech typech pozemních komunikací. Neberte to však jako povinnost ze zákona, kterou musíte splnit, abyste nedostali pokutu. Jde o bezpečnost vašeho potomka, a proto vyberte dětskou autosedačku, která splňuje všechny potřebné parametry.

Proč používat dětskou autosedačku?

Používání autosedaček je velmi důležité pro bezpečnost vašeho potomka. Nebudete-li mít autosedačku, snadněji dojde při autonehodě ke zranění či úmrtí vašeho dítěte.

Je třeba si uvědomit, že při prudkém brzdění je každá osoba v autě vržena velkou silou vpřed. Náraz i při pomalé jízdě má podobné následky jako pád z 10 metrů. Statistika říká, že nepřipoutané děti umírají při autonehodách 7x častěji než zabezpečené děti.

Jak vybírat správnou autosedačku?

Na trhu je velké množství autosedaček. Vybírejte konkrétní výrobek pečlivě. Při jejím výběru berte v potaz především váhu a velikost vašeho dítěte, ale také fakt, zda je sedačka tvarově a technicky přizpůsobená vašemu automobilu. Tento údaj najdete na zkušební značce sedačky. Je-li na ní označení „Universal“, je vhodná pro všechny vozy. Při montáži autosedačky dbejte vždy na to, abyste ji uchytili bezchybně a mohla tak plnit svůj účel.

Na zkušební značce najdete ještě údaje o výrobci a jméno produktu, váhový rozsah, zkušební symbol a kód země.

Typy autosedaček

Dětské autosedačky dělíme do několika typů podle věku a především váhy potomka. Pojďme si jednotlivé typy více přiblížit.

Skupina 0 a 0+

Jde o skupinu pro děti do 1 kg. Kojence je nutné přepravovat v autosedačce skořepinového typu. Ta umožňuje jeho převoz v pololeže. Upevňuje se vždy v poloze proti směru jízdy. Sedačku je žádoucí upevnit na zadní sedadlo automobilu. Dopředu ho dejte jen v případě, že nemáte aktivovaný airbag. Nenechávejte dítě dál ve skořepině, pokud již hlavou přesáhlo jejího vrcholu.

Skupina I

Je vhodná pro děti ve věku 1 a 4,5 let. Váhově je skupina vymezená od 9 do 18 kg. Můžete si zvolit různé zabezpečovací systémy. Jsou jimi:

  • tříbodový pásový systém: Dítě je v sedačce zajištěné tříbodovým popruhem vozidla.
  • systém kalhotových šlí: Děti tu jsou poutány k sezení upraveným popruhovým systémem.
  • systém se záchytným tělesem: Dítě je chráněno při čelních a bočních srážkách. Fyzikální síla vyvinutá při autonehodě se u tohoto systému rovnoměrně rozloží na celou zádovou oblast.
  • systém k upevnění proti směru jízdy: Je velmi účinným systém proti čelnímu nárazu.

Skupina II

Do této skupiny spadají děti ve věku od 3,5 – 7 let. Váhově jsou sedačky pro děti od 15 do 25 kg. Zde se uplatňují autosedačky se dvěma metodami zabezpečení:

  • zádržné systémy se zvýšeným sezením: Lze ho používat až od doby, kdy dítě nepotřebuje žádný speciální zádržní systém. Používají se ve spojení s tříbodovým pásem.
  • zádržné systém se zádržným tělesem: U těchto sedaček není vlastní popruhový systém. Dítě sedí na sedadle a zádržné těleso je umístěné přes nohy dítěte.

Skupina III.

Do této skupiny spadají autosedačky pro děti od šesti let do výšky 150 cm. Váhové rozmezí tu je od 22 do 36 kg. Ani v pozdějším věku dítěte nepodceňujte používání autosedaček. Bezpečnostní pásy pro dospělé vzhledem k jejich výšce mohou být pro děti do 150 cm nebezpečné.

Doklady řidiče

Jaké doklady musí mít řidič při sobě, jede-li někam automobilem? Zastaví-li ho silniční kontrola, bude po něm požadovat především platný řidičský průkaz, technický průkaz (osvědčení o registraci vozidla) a doklad a doklad, že zaplatil povinné ručení. Dříve byl tento doklad tvořený ústřižkem složenky. Dnes ho představuje Zelená karta, která je mezinárodní a platí ve většině zemí Evropské unie. Pokud je řidiči nad 60 let, musí mít ještě potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Každý občan musí u sebe mít průkaz totožnosti, tj. občanský průkaz nebo cestovní pas. Většinou ho policista při silniční kontrole po vás nechce, ale má právo ho požadovat.