Rychlost a její vliv na bezpečnou jízdu

Nepřiměřená rychlost způsobuje třetinu dopravních nehod s následkem smrti. Proto si více přiblížíme fakta o rychlosti a jejímu vlivu na jízdu.

Proč je vysoká rychlost nebezpečná?

Vysoká rychlost má za následek snížení času pro vyhodnocování situace na vozovce. Řidič, který jeden nepřiměřenou rychlostí, nemá čas reagovat na nepředvídatelné události. Navíc trvá mnohem déle zabrzdit. Vzdálenost mezi začátkem brzdění a zastavením se vzrůstající rychlostí zvyšuje, a to o hodně. Brzdná dráha je totiž úměrná druhé mocnině rychlosti.

Je nutné si také uvědomit, že rychlost vozidla vyvinutá při nárazu výrazně ovlivňuje závažnost poranění. Pravděpodobnost vážného zranění při autonehodě zásadně roste i s malým zvýšením rychlosti.

Významný vliv má rychlost také na zorné pole řidiče. Při rychlosti 130 km/h je zorné pole pouhých 30o.

Dodržování bezpečné vzdálenosti

Agresivní řidiče, kteří jsou na nás nalepení během jízdy, zná asi každý řidič. Možná dokonce do této skupiny motoristů patříte.

Zbavte se tohoto zlozvyku a dodržujte bezpečnou vzdálenost. Jakou dodržovat bezpečnou vzdálenost? Obecně platí, že pokud vozidlo před vámi míjí nějaký bod u silnice, např. strom, vy k němu musíte dojet nejdříve za dvě sekundy.

Proč zrovna dva sekundy? Začne-li řidič před vámi brzdit, vy začnete brzdit až později, zhruba po jedné až dvou vteřinách. To je reakční doba.

Dráha pro zastavení vozidla

Dráha pro zastavení vozidla je ovlivněná reakční dobou a vlastní brzdnou dráhou. Reakční dráha představuje dráhu, kterou řidič ujede od okamžiku, kdy rozpozná nebezpečnou situaci, zpracuje ji a poté začne brzdit.

Při 50 km/h je reakční dráha dlouhá 14 m, dráha zastavení je pak 28 metrů. U 80km/h je reakční dráha 22 metrů a dráha zastavení 57 metrů. To je na suché vozovce. Situace se zhoršuje, pokud je silnici mokrá, nebo je na ní náledí.